Medlemmarna i Ax hälsas välkomna till årsmöte 2019. Mötet äger rum tisdagen den 9 april 2019 kl 12.00 – 18.00 på Sensus möte, södra kyrkogatan 1, nära T-centralen i Stockholm.  Vi bjuder på lunch kl. 12:00 och fika under eftermiddagen. Varje medlem äger rätt att skicka ett ombud med rösträtt till årsmötet.

Handlingar och mer detaljerad information kommer under mars. Förutom årsmötesförhandlingar kommer vi som vanligt att ha något annat med i programmet.

Dagordning

12.00 – 12:45 Lunch

13.00 – 18.00 Årsmöte inklusive samtal med inbjuden gäst (mer info kommer om gäst)

kl 12:45 Ordförande Anna Rydborg hälsar välkommen
Kl 12:45 Nytt medlemsförbund berättar om sin verksamhet – Berättarnätet Sverige
Kl 13:00 Samtal med inbjuden gäst
Kl 14:15 Paus
Kl 15:45 Årsmötesförhandlingar, punkterna 1 – 11
Kl 16:15 Diskussion av motioner
Kl 16:45 Årsmötesförhandlingar, punkterna 12 – 19
Kl 18:00 Avslutning

Varmt välkomna!