Ny information från Ax styrelse:

Hej Ax medlemmar och deltagare anmälda till Ax årsmöte,

Igår tog Ax styrelse beslut om att Ax årsmöte inte kommer bli av den 30:e mars, vi skjuter det till annan dag. Självklart beror det på coronaviruset. Flera av Ax medlemmar har redan nu flaggat för att de inte kommer närvara fysiskt och vi vill inte låta er medlemmar från hela Sverige resa in till Stockholm då rekommendation för Stockholm är att jobba hemifrån.

Vi har istället valt att förlägga formalia-delen av årsmötet digitalt till ett datum i maj, det som måste beslutas enligt stadgarna. Varför vi flyttar det till maj är för att vi tror det kommer vara en fortsatt hög belastning hos oss alla under kommande veckor, och för att styrelsen ska hinna förbereda ett digitalt möte så det blir så bra som möjligt. Därefter kommer vi planera in ett fysiskt extrainsatt årsmöte i höst för att behandla propositioner och sådant som helst diskuteras på ett fysiskt möte. I samband med det kommer vi genomföra de aktiviteter vi planerat för, såsom seminarium från Myndigheten för Kulturanalys, samtal med kultur- och demokratiminister Amanda Lind och samtal med kulturutskottets ordförande Christer Nylander.

Här kommer alltså kallelse till nytt årsmötesdatum för Ax ordinarie årsmöte:

När: 25:e maj

Tid: 19.00-21.00

Var: Distans, länk till hur ni ansluter till mötet skickas till anmälda personer efter sista anmälningsdagen

Anmälan, sista anmälan 11 maj

Handlingar: kommer minst 4 veckor innan mötet, men det enda som ändras är att föredragningslistan och dagordningen förkortas. Vi kommer bland annat inte att behandla propositioner, det väntar vi med till hösten. Så ni kan redan nu finna de handlingar vi förberett till 30 mars.

Datum för det extrainsatta årsmötet under hösten kommer senare. Vi vill kunna vara flexibla med beslut av dag för att i första hand kunna bekräfta kulturministerns medverkan. Vi vet att kulturministern i detta nu inte ger besked om möten för hösten, i och med rådande omständigheter, men vi står uppskrivna på hennes lista om ett senare besök så vi ska göra vårt bästa för att kunna ha henne på plats.

Har ni frågor rörande årsmötena, eller andra saker kring omställning av verksamhet med anledning av coronaviruset, finns vi här för att ge råd så gott vi kan. Det kommer snart komma en förfrågan till er om ni vill stå bakom en debattartikel som gäller att påminna beslutsfattare om att ha med vår sektor i arbetet kring åtgärdspaket. Detta rör beslutsfattare på såväl lokal, regional och nationell nivå.

Ax styrelse önskar er alla gott och hoppas på att alla tar sig igenom den tid som är framför oss, ändå om den kommer bli tuff.

Varma hälsningar

//Anna Rydborg, genom Ax syrelse

Foto: Garage AB

Samtal med Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och Riksdagens kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) ledamöter från kulturutskottet.

Efter att fått faktabaserad information från MYKA fortsätter vi diskussionerna med politiken. Vi får höra till ett samtal om ideell kultur i kulturpolitiken. Ta tillfälle i akt och ställ era frågor och ge förslag som ansvarig minister och ordförande kan ta med sig.

Seminarium av Myndigheten för Kulturanalys (MYKA), Malin Weijmer.

I november 2019 släppte MYKA rapporten Kulturgeografi. Malin kommer och berättar om resultatet i deras studie. Det intresserar Ax medlemmar speciellt då MYKA för första gången inkluderat ideella organisationer i sin kartläggning. 

Årsmöteshandlingar