Ax styrelse ingår följande personer:

 • Anna Rydborg (fd Edlund), ordförande, anna.rydborg@axkultur.se
 • Alexander Hallberg, ledamot
 • Martin Larsson, ledamot
 • Erika Lindqvist, ledamot
 • Alexandra Appleby Hjortswang
 • Anna-Karin Waldemarson, vice ordförande

Ax valberedning består av

 • Mats Wenlöf
 • Sofie Ward

Valberedningen nås på valberedning@axkultur.se

Ax revisorer är

 • Martin Lindor, verksamhetsrevisor
 • Thomas Dahlberg, suppleant
 • Baker Tilly Stockholm KB

(Uppdaterat 2018-10-24)