Ax bildades 1996 och är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur. 

Ax vision är att vara en röststark arena för amatör- och deltagarkulturens självklara plats i samhället och kulturpolitiken. Ax har gjort tre vägval i arbetet med att uppnå visionen:

 • Lyssna – Ax lyssnar aktivt på sina medlemmar i syfte att förstå amatörkulturens behov och förutsättningar
 • Samverka – Ax samlar och samarbetar med andra aktörer för att sprida medvetenhet och kunskap om amatörkultur
 • Påverka – Ax driver en tydlig agenda gentemot beslutsfattare och opinionsbildare

Ax har idag 22 medlemmar som presenteras på medlemssidan.

I Ax styrelse ingår följande personer:

 • Anna Edlund, ordförande, anna.edlund@axkultur.se
 • Alexander Hallberg, ledamot
 • Sanna Hedlund, ledamot
 • Martin Larsson, ledamot
 • Erika Lindqvist, ledamot
 • Birgitta Linder, ledamot
 • Hans Nordmark, ledamot
 • Anna-Karin Waldemarson, vice ordförande

Ax valberedning består av

 • Anna Liljeblad
 • Tjarls Metzmaa (sammankallande)
 • Joakim Vesterlund
 • Sofie Ward

Valberedningen nås på valberedning@axkultur.se

Ax revisorer är

 • Lloyd Baltz, verksamhetsrevisor, lloyd.baltz@gmail.com
 • Martin Lindor, verksamhetsrevisor, suppleant
 • Baker Tilly Stockholm KB, Göran Målquist

Leave a comment