ax driver löpande olika projekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar för våra medlemsföreningar att utveckla den ideella kulturen i Sverige och internationellt. Nedan finns en sammanställning av aktuella projekt.

Pågående projekt

Avslutade projekt