Inom området regional utveckling har Ax, med stöd från Kulturrådet, initierat projektet “En starkare regional närvaro”, som just nu är inne på sitt tredje och sista år. Syftet med projektet är att stärka Ax medlemsförbund på regional nivå och skapa förutsättningar för en levande och löpande dialog mellan landsting och regioner på ena sidan och den ideella kulturens organisationer på andra sidan.

Ta kontakt med projektledare Sanna Ekström på
sanna.ekstrom@axkultur.se
+46 (0)76 8504113