ax informationsbord

Informations om ax i Almedalen

Bästa medlem i ax,

Nu har lite drygt halva år 2015 gått och det kunde vara på sin plats med en uppdatering kring vad som hänt inom ax. Året inleddes i det nordiska samarbetets tecken när styrelsen besökte vår systerorganisation AKKS i Danmark. Vi fick ta del av intressanta föredrag av talare från bland annat Norge, Belgien och Storbritannien. I dessa länder finns ett samarbete mellan amatörkulturen och det offentliga som går betydligt djupare än i Sverige. Vi fick många idéer och tips på hur vi ska kunna stärka dialogen mellan beslutsfattare och amatörkultur.

I april var det årsmöte. Förutom sedvanliga mötespunkter hade mötet att fatta beslut om nya stadgar. Vi fick också möjlighet att höra en panel med riksdagspolitiker tala på temat “Vad är amatörkulturens roll i samhället och kulturpolitiken?”.

I maj medverkade ax i den europeiska amatörkulturorganisationen AMATEO:s årsmöte. Vi presenterade vårt arbete kring inflytandefrågor i föreningslivet, resultatet av ett treårigt projekt ax drivit och som engagerat flera av våra medlemmar. Intresset för Inflytandeguiden var stort och diskussioner pågår om att översätta materialet till engelska.

I juni bar det av till Visby och Almedalsveckan där ax arrangerade ett seminarium där deltagarna fick prova det spel vi tagit fram som en del av arbetet med Inflytandeguiden (www.trinambai.se/inflytandeguiden). Spelet är ett samarbetsspel som väcker frågor kring inflytande och samverkan inom organisationen. Drygt 30 personer deltog och vi fick många positiva omdömen. ax arrangerade också ett mingel i amatörkulturens tecken där drygt 40 personer deltog.

ax har under året förstärkt sitt informationsarbete. Vi har fyllt på hemsidan med aktuell information, ett arkiv m.m. (www.amatorkultur.se). På Facebook finns stora och små nyheter (www.facebook.com/amatorkultur). På ax kanal på Youtube finns inspelningar från våra seminarier (www.youtube.com/channel/UCAP0zvqGZiK-GhfASepAYWQ). Vi har också tagit fram en ny broschyr som beskriver ax, vår verksamhet och våra medlemmar. Vi bifogar ett antal broschyrer. Behöver ni fler är det bara att höra av sig till info@amatorkultur.se!

Om du har frågor, tankar eller funderingar kring ax arbete tveka inte att höra av dig till mig! Dialogen med medlemmarna är något vi vill utveckla.

Vänliga hälsningar
Johan Groth, ordförande

[Detta brev har idag gått ut med papperspost till alla ax medlemmar.]