Region Skåne har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet tagit fram rapporten Vändpunkt – förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan. Den bygger på en kartläggning av praxis, forskning och utbildning inom området kultur och hälsa i de nordiska länderna. Rapporten är i två delar. Kjell Austin är rapportförfattare. Kulturupplevelser och social samvaro har visat sig ha positiv effekt på människors välbefinnande och hälsa. Rapporten har överlämnats till Nordiska Ministerrådet. Ett av förslagen som lyfts fram är att det inrättas en sammanhållande kompetensfunktion i Norden. Mer information och rapport för nedladdning http://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/vandpunkt–forslag-om-kultur-och-halsa-i-nordisk-samverkan/

Mer information från Kulturrådet om rapporten http://www.kulturradet.se/Kultur-och-halsa/Nyheter/Nyheter-2014/Norden/