projektledare_1-500x500Ideell kulturallians (IKA) söker en projektledare som ska driva arbetet med att utveckla samrådet mellan den regionala förvaltningen och civilsamhället inom ramen av kultursamverkansmodellen.

Tjänsten innebär att mobilisera och förbereda föreningslivet på kulturområdet att delta i samråden och att bilda regionala Ideella kulturallianser i flera regioner. De regionala IKA ska efter projektet slut kunna vara samtalspart med kulturförvaltningarna och klara av att företräda ett brett civilsamhälle på kulturområdet i framförallt kulturpolitiska frågor men även i frågor som rör civilsamhället.

I arbetet ingår även att tillsammans med verksamhetschefen ta fram ett metodstöd, en modell för samråd som ska prövas i några regioner. Modellen ska sedan användas för att få till kvalitativa samrådsprocesser i arbetet med regionernas kulturplaner.

Låter det intressant? Läs mer på IKA:s hemsida.