View from under the screen at Plaza's last screening before it closed.

Ax är medlem i Ideell Kulturallians – anmäl dig till träffen om att formalisera ett regionalt IKA Östergötland för att främja den ideella kulturen regionalt. Foto: Kiran Jonnalagadda

Måndag 19 september, kl 18.30 
Hemslöjdsgården, Linköping  (ingång från Läroverksgatan)

Ideell Kulturallians Östergötland (IKA-Ö) bjuder här in medlemmarna i nätverket och andra kulturaktörer på regional nivå till ett möte för att avgöra om vi ska gå ett steg vidare och bilda en förening för att öka vår regionala tyngd. Till mötet är också Per Lodenius (C) inbjuden som inledningstalare. Han är riksdagsledamot och sitter i riksdagens kulturutskott.

Ideell Kulturallians Östergötland har sedan starten arbetat för att öka statusen och kunskapen kring civilsamhället. Specifikt har detta ofta inriktats på frågan kring samverkansmodellen, alltså hur stat och region ska samarbeta kring den regionala kulturen. Men även andra frågor kring civilsamhällets roll har diskuterats.

Här är några exempel på aktiviteter som IKA‐Ö genomfört sedan starten 2011:

‐ ”Civilsamhället och forskningen”, möte mars 2012
‐ ”Kultur på frivillighetens grund”, välbesökt forsknings/praktikermöte mars 2013
‐ Ledande av möten mellan kommuner och föreningslivet, genomfördes i Kinda och Åtvidaberg med stöd av Region Östergötland, feb‐mars 2015
‐ Remissvarsmöten inför kulturplaner, aug 2011 och 2015
‐ Uttalanden och pressutskick vid flera tillfällen

Det är tydligt att civilsamhället måste bli tydligare i dialogen med regioner och kommuner. För att kunna bli tydligare behöver vi också skaffa oss en bättre struktur. Om du och din organisation anser att föreningslivet och organisationer i Östergötland bör få en starkare roll och en kraftigare röst är det därför angeläget att ni deltar under mötet.

Anmälan

Anmälan senast den 6 september till Ulrika Cederberg på Skådebanan, per mejl. Skriv ”Anmälan föreningsbildande”, namn, organisation, tel-nr och mejladress och om du har särskilda matönskemål. Maila ulrika@skadebanan.nu.

Tror du någon i din närhet har intresse av att komma på mötet? Sprid gärna denna inbjudan vidare.

Varmt välkommen!