q7fvrx9qwh-t0rjf_zcl

Nu har det blivit dags för en träff med Västra Götalandsregionen! Du som är medlem i en av Ax medlemsorganisationer och är verksam inom den ideella kulturen i Västra Götalandsregionen är varmt välkommen att få veta mer om hur du kan vara med och påverka och söka bidrag regionalt.

Några av de aktuella frågorna är:

  • Vilka möjligheter finns att påverka på regional nivå?
  • Vilka är svårigheterna för regionen gällande samverkan med civilsamhället?
  • Hur fungerar samråden med civilsamhället? Vilka erfarenheter finns hos regionen och civilsamhället?
  • Hur kan föreningar verksamma inom den ideella kulturen fångas upp och bli starkare regionalt?
  • Vad skulle främja ditt och andras ideella kulturutövande i regionen?

När: Onsdagen den 19 oktober
Tid: Kl 17.00 – 19.00
Var: Södra Hamngatan 37-41 i Göteborg (nära Centralstationen och Nordstan)

Vi bjuder på en macka och något att dricka!

Anmäl dig och läs mer här >>

Anmäl dig senast den 17 oktober (med hänsyn till fikabeställning).