Foto: Jonas Tetzla

Nu är vi tillbaka och ser fram emot ett nytt år med många roliga och spännande kulturaktiviteter hos Ax medlemsförbund. Det är även mycket på gång i Ax och det kan därför vara bra att påminna om några hållpunkter så här i början på året:

 • 31 januari – sista dag att nominera till Ax styrelse, valberedning och revisor

Under januari kan du nominera den/de som du tycker ska leda Ax under året. I år är bland annat posten som ordförande uppe för nyval. Nominera dina kandidater på val.amatorkultur.se! Om du tillhör de som blivit nominerade så går du in och svarar på nomineringen och enkäten för nominerade.

 • 6 april – Ax årsmöte

I början på april är det dags för årsmöte. På dagordningen står bland annat beslut om nytt namn enligt tidigare årsmötesbeslut. Mötet äger rum kl 13 – 18 centralt i Stockholm. Inbjudan går ut till alla medlemsorganisationer när det närmar sig.

 • 15 april – utredning om statliga bidrag till civilsamhällets organisationer

I mitten på april avslutas utredningen om hur statens bidrag ska kunna bli mer långsiktiga, förutsebara och enhetliga. Vi har träffat utredningen och framfört ett antal förslag, bland annat:

 • minska antalet källor – idag är det svårt att veta vad man kan söka var
 • enhetligare bidragsregler – olika bidragsgivare ställer olika krav vilket gör det administrativ tungt att söka pengar, ibland utsätts föreningarna för motstridiga krav
 • enklare bidragsregler – det måste gå att förstå reglerna
 • moderna bidragsregler – i många fall tar nuvarande regler inte hänsyn till hur verksamheter och nya organisationsformer ser ut
 • ta bort onödiga juridiska hinder som hindrar nya grupper att bilda förening, som till exempel krav på organisationsnummer
 • stöd till civilsamhället kan ta andra former än bidrag, momsbefrielse för försäljning av tjänster mellan ideella föreningar
 • projekt utan grundläggande verksamhet fungerar till exempel inte
 • säkra den grundläggande organisationen och finansieringen
 • allt kan inte vara nyskapande – lika viktigt är att använda och tillämpa det nyskapade och projektresultat

Och sist men inte minst har vi:

 • 2-9 juli – politikerveckan i Almedalen

Ax har bokat ett hus utanför Söderport där du och din organisation kan boka en eller flera sängplatser. Skickan er (preliminära) bokning till info@amatorkultur.se. Först till kvarn gäller!