Träffa Landstinget Dalarna!

Ax projekt En starkare regional närvaro fortsätter under våren och inleder med en träff med Landstinget Dalarna i Falun! Du som är nyfiken på hur regionen arbetar med kulturpolitiken på regional nivå och hur du och din förening kan påverka regionalt är varmt välkommen! Ett superbra tillfälle att lära dig mer om hur kulturplansarbetet (som kör igång på allvar till hösten i Landstinget Dalarna) fungerar!

Bakgrund:

Vi har sett att amatörkulturföreningarna/de ideella kulturföreningarna generellt är svaga på regional nivå och frånvarande från samråden som regionerna anordnar. Vi tillsammans behöver bli bättre på att visa oss i sammanhang med regionala tjänstemän och förtroendevalda. Därför anordnar vi regionala träffar i sex regioner och landsting runtom i Sverige där vi får möjlighet att lära oss mer om hur den regionala kulturpolitiken fungerar samtidigt som de regionala företrädarna får en bättre förståelse för våra verksamheter. Det här är för många en första kontakt med Landstinget.

Vem får komma?

Inbjudan har gått ut till våra medlemsförbund och deras distrikt och ett par medlemsföreningar i regionen eller landstinget, men du behöver inte vara medlem i en av Ax medlemsorganisationer för att delta! Du som är verksam inom amatörkulturen eller den ideella kulturen i Dalarna och vill veta mer om det regionala kulturarbetet, presentera din egna förening och få en bättre kontakt med landstinget är välkommen!

Hur är upplägget för träffen?

Under första timmen presenterar föreningarna och de regionala företrädarna sig, och landstinget håller en presentation av kulturarbetet inom landstinget. Efter en paus börjar andra timmen där vi pratar om kulturplanen och hur förfarandet med att ta fram en kulturplan ser ut, och vilka utmaningar som vår sektor har och hur vi kan synas på ett bättre sätt i kulturplanen. Ett bra tillfälle för dig lära dig mer och att påverka!

Dagordningen för träffen:

18.00 Presentation av Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp och projektet En starkare regional närvaro
18.10 Deltagar- och föreningspresentation + eventuella erfarenheter av kontakt med landstinget
18.30 Presentation av Landstinget Dalarna och det regionala kulturarbetet – hur stöttar landstinget den ideella kulturen/amatörkulturen?
18.50 Paus
19.05 Hur ser processen med att ta fram en ny kulturplan i landstinget ut?
19.20 Kort genomgång av den nuvarande regionala kulturplanen + den ideella/amatörkulturens utmaningar
19.40 Sammanfattning
19.45 Ideell Kulturallians presenterar möjligheter för den som fortsatt vill arbeta mer strategiskt med kulturfrågor
20.00 Träffen avslutas

Vilka regionala företrädare är med?

Suzanne Lazar, första vice ordförande från Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd, tillsammans med Erik Arrhén, samverkansstrateg på Landstinget Dalarna, finns på plats.

Fika:

Det kommer att bjudas på fika och något att dricka under träffen!
Ange kostpreferenser i anmälan.

När: Tisdagen den 14 mars
Tid: Kl. 18.00 – 20.00
Var: Region Dalarna, Myntgatan 2 i Falun. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Vi bjuder på fika och något att dricka!

Anmälan:

Anmäl dig här >>

Anmäl dig senast den 10 mars (med hänsyn till fikabeställning). Skicka gärna inbjudan vidare till andra amatörkulturorganisationer i Dalarna!

Varmt välkommen!