Erika Lindqvist och Anna Edlund pratar med Landstinget Sörmlands kulturchef Mikael Palo under Ax-träffen i Eskilstuna under hösten.

Träffa Region Jämtland Härjedalen!

Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp bjuder nu in sina medlemsorganisationer och andra ideella kulturutövare till en träff med Region Jämtland Härjedalen i Östersund! Du som är nyfiken på hur regionen arbetar med kulturpolitiken på regional nivå och hur du och din förening kan påverka regionalt är varmt välkommen! Det är ett gyllene tillfälle att lära dig mer om hur arbetet med kulturplanen som startar under hösten 2017 går till, och träffa regionen och andra kulturorganisationer i Jämtland och Härjedalen.

Bakgrund:

Vi har sett att amatörkulturföreningarna/de ideella kulturföreningarna generellt är svaga på regional nivå och frånvarande från samråden som regionerna anordnar. Vi tillsammans behöver bli bättre på att visa oss i sammanhang med regionala tjänstemän och förtroendevalda. Därför anordnar vi regionala träffar i sex regioner och landsting runtom i Sverige där vi får möjlighet att lära oss mer om hur den regionala kulturpolitiken fungerar samtidigt som de regionala företrädarna får en bättre förståelse för våra verksamheter. Det här är för många en första kontakt med regionen.

Vem får komma?

Inbjudan har gått ut till våra medlemsförbund på förbundsnivå och deras distrikt och ett par medlemsföreningar i regionen, men du behöver inte vara medlem i en av Ax medlemsorganisationer för att delta! Du som är verksam inom amatörkulturen eller den ideella kulturen i Jämtland eller Härjedalen och vill veta mer om det regionala kulturarbetet, presentera din egna förening och få en bättre kontakt med regionen är välkommen! Om du sitter på förbundsnivå någon annanstans än i den aktuella regionen men är nyfiken på hur en träff går till får du också gärna vara med.

Hur är upplägget för träffen?

Under första timmen presenterar föreningarna och de regionala företrädarna sig, och regionen håller en presentation av kulturarbetet inom regionen. Efter en paus börjar andra timmen där vi pratar om kulturplanen och hur förfarandet med att ta fram en kulturplan ser ut, vilka utmaningar som vår sektor har och hur vi kan synas på ett bättre sätt i kulturplanen. En särskild fråga som regionen vill få vår input på är hur amatörkulturen kan bidra till regionens övergripande mål i kulturplanen; hur civilsamhällets roll i kulturlivet kan bidra till fler skapande i kulturlivet. Ett bra tillfälle för dig lära dig mer om hur du kan påverka och ge din input!

Vilka regionala företrädare är med?

  • Robert Uitto, Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
  • Katrin Wissing, Åre kulturnämnd och ordförande i KulturZ
  • Ingrid Printz, Kulturchef, Region Jämtland Härjedalen
  • Jimmy Eriksson, Kultursamordnare, Region Jämtland Härjedalen

Reseersättning:

För dig som bor utanför Östersund kan du få kompensation för resan till mötet från regionen – spara eventuella kvitton!

Fika:

Det kommer att bjudas på fika och något att dricka under träffen!
Ange kostpreferenser i anmälan.

När: Måndagen den 27 mars
Tid: Kl. 18.30 – 20.30
Var: Thomésalen i Storsjöteatern vid Stortorget i Östersund – ingång från Storgatan. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Vi bjuder på en fralla och något att dricka!

Anmälan:

Anmäl dig här >>

Anmäl dig senast den 23 mars (med hänsyn till fikabeställning). Skicka gärna inbjudan vidare till andra amatörkulturorganisationer i Jämtland Härjedalen!

Varmt välkommen!