Fotografi av glödlampor, bild tagen underifrån.

Ax och Region Jämtland Härjedalen bjuder in till en dialogträff med fokus på den regionala kulturplanen och kultursamverkansmodellen! Inbjudan riktar sig till amatörkulturföreningar och civilsamhällets organisationer.

Tid: Lördag 26 oktober kl. 10.00-14.00

Plats: Östersunds Teaterverkstad, Bangårdsgatan 5 Östersund

Tillgänglighet: Parkering finns intill huset.

Förtäring: Kaffe och matig smörgås

Anmälan: Anmälan senast 15 oktober till jimmy.eriksson@regionjh.se. Särskilda önskemål eller behov anges i anmälan. Anmälan är viktig då vi bjuder på kaffe och smörgås.  

Kultursamverkansmodellen infördes 2011 och innebär att varje region får en summa statliga medel att fördela till regionens verksamheter. Målet med kultursamverkansmodellen är att få ett snabbare dialog mellan staten, regionerna, kommunerna, det civila samhället, professionella och ideella kulturskaparna. För mer information.

En Kulturplan för 2019–2022 antogs av Region Jämtland Härjedalen i höstas. Kulturplanen har tagits fram i samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter och civilsamhälle. I kulturplanen finns mål, ambitioner och utvecklingsområden för den kommande fyraårsperioden och vi vill därför bjuda in till ett samtal om hur vi gemensamt kan förverkliga dessa. Kulturplanen finns att läsa här


Men hur går det egentligen till i praktiken?

Mötet sker i form av dialog och runda bords-samtal. Ni får tillfälle att ställa frågor till varandra och lära er mer om hur det går till när kulturplanerna skrivs i just er region. På vilket sätt kan den ideella kultursektorn vara en del av kultursamverkansmodellen och hur förverkligar vi gemensamt den regionala kulturplanen?

AGENDA

 • Vilka är här och vilka förväntningar finns?
 • Välkommen – Karin Thomasson, Regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen och ordförande i Kultur Z
 • Anna Wallgren från Ax ger en presentation av metodverktyg för dialog skapad av Ideell Kulturalians.
 • Runda bords-samtal 1: 
  • Vilka förutsättningar finns det till en dialog? 
  • Hur ska dialogen gå till?  
  • Vilken nivå av dialog (av de ovannämnda) vill vi eftersträva?  
  • Rimlighet, tidsmässigt och resursmässigt?  
 • Redovisning och gruppdiskussion.  

Paus med kaffe och smörgås

 • Presentation av Kulturplanen 2019–2022 – Ingrid Printz, kulturchef och Jimmy Eriksson, kultursamordnare 
 • Runda bords-samtal 2:
  • Vilka är de viktigaste förutsättningarna för er att kunna vara verksamma i länet? 
  • Hur kan vi samverka för att genomföra kulturplanen i en region med stora utmaningar?
 • Redovisning och gruppdiskussion

Moderator för dagen: Karolina Nätterlund

Medverkande från Ax – Kulturorganisationer i samverkan: Anna Wallgren