AX valberedning har påbörjat sitt arbete och det är nu möjligt att nominera ledamöter till AX styrelse. I år behöver vi nomineringar till 2 – 6 ledamöter, en verksamhetsrevisor, minst två valberedare och två verksamhetsrevisorssuppleanter.

Nomineringsförfarandet sker via verktyget Nominator: https://nominera.se/axkultur 

Valberedningen är den grupp förtroendevalda som fått till uppdrag att hitta och granska kandidater till förtroendeuppdrag i AX. Gruppen kommer även sammanställa ett förslag till årsmötet.

Årets Valberedning består av: Mats Wenlöf, Anna Wallgren och Niklas Karlsson. Kom i kontakt med valberedningen genom att e-posta till: valberedning@axkultur.se

 Om du/ni inte vill nominera ledamöter via Nominator går det naturligtvis bra att maila nomineringen till nämnda e-postadress.