Amateo ställer in Connect 2020 på grund av Covid-19.

” We feel a responsibility for the safety of our guests and participants in Brussels and we respect the recommendations of the governmental institutions.. We are very sad to announce this cancellation and we hope you can understand the decision. We hope to be able to announce a new CONNECT event in the near future when the situation makes this possible. ”

Connect 2020 är en del av Amateo’s verksamhet för nätverkande mellan medlemsorganisationerna. Vid årets evenemanget kommer olika former av kultursamverkan att diskuteras och möjligheter för gemensamma projekt. Om er organisation eller någon grupp/förening/ledare hos er har tankar om eller förslag på projektsamverkan med andra europeiska organisationer/grupper/föreningar så är ni välkomna att kontakta mig, mailledes eller per telefon (kontaktuppgifter nedan) så kan vi planera vad jag ska ta med mig för information/önskemål/förslag på samverkan inom det egenskapande kulturutövarområdet.


Anna-Karin Waldemarson
Ax/Amateo/ATP
anna-karin.waldemarson@axkultur.se
0722601012

Amateo Award är en årlig utmärkelse som tilldelas en grupp/projekt/pionjär som på något sätt lyfter fram och tillgängliggör det egenskapande kulturutövandet – med speciellt fokus på kreativa projekt som får stor betydelse i lokalsamhället. Utmärkelsen för år 2020 överlämnas på en ceremoni vid Amateos General Assembly i Wien. Vem som helst kan ansöka och man söker direkt på Amateos hemsida (adress nedan). Att ansöka kan också vara ett sätt att nå ut med information om den egna verksamheten och kanske också upptäcka grupper och verksamheter i andra europeiska länder som kan vara intressanta att samarbeta med.

Länkar:

Amateo Awards
Connect 2020