Välkomna till Ax medlemsträff 1

Välkomna till Ax medlemsträff som kommer att ske online!

Anmäl dig här!

När: 26 oktober kl. 16:00-18:00
Sista datum för anmälan är den 19 oktober.

Syftet med träffen är att hålla en dialog mellan er medlemsorganisationer om det aktuella läget och byta erfarenheter. Träffen är en plattform för att diskutera vilka utmaningar och lösningar som finns hos er.
Ax kommer också föredra en pågående analys om det krisstöd som delades ut under våren med anledning av coronapandemin. Vi håller just nu på att undersöka vad de föreningar som blev beviljade medel för faktiskt fick igenom. Snart väntar nytt stöd och då vill vi ge fler möjlighet att söka dem.

Träffen kommer ske online och länk skickas ut till de som anmält sig när mötet närmar sig.

Ax medlemsträffar under hösten
Denna träff är en i raden av kommande medlemsträffar som leder fram till Ax extrainsatta årsmöte den 10 december. När vi planerade för det ordinarie årsmötet i maj hade vi en förhoppning om att vi kunde få till ett fysiskt extrainsatt årsmöte i höst. Dock vill vi inte chansa och har istället valt att ha ett digitalt extrainsatt årsmöte med tillhörande medlemsträffar. Det extrainsatta årsmötet kommer bland annat välja in minst en person till den vakanta platsen i valberedningen och ta upp propositionerna som sköts på från förra årsmötet. Mer information och anmälan till det extrainsatta årsmötet kommer senare. Skriv upp datumet redan nu!

Kommande medlemsträffar:

Träff 2: Kulturpolitiska mål
När: 11 november kl.16:00-18:00.
Syfte: Förberedelse inför möte med beslutsfattare och presentation och diskussion om Ax kulturpolitiska mål och strategi. Under mötet kommer vi ha inspel på den proposition vi kommer lägga fram till årsmötet om Ax kulturpolitiska mål och strategi. Här vill vi också få inspel om vad ni har för kulturpolitiska mål så att vi tillsammans kan förbereda oss för kommande möten med beslutsfattare.

Träff 3 och 4
När: tid och datum ej fastslaget än, troligast november-december skiftet.
Syfte: Möte med beslutsfattare.
Under vårt ordinarie årsmöte skulle Kulturminister Amanda Lind och ordförande i kulturutskottet Christer Nylander deltagit. Då det mötet behövde skjutas fram och göras digitalt har vi kontaktat dem för att be om digitalt möte med dem under hösten/vintern. Mer exakt information kommer när vi fått svar från dem.
Fokus under mötet kommer vara att de ska få lära sig om vår sektor genom er organisationer. Coronapandemin kommer inte vara fokus utan den långsiktiga hållbarheten för oss är det vi vill fokusera på. Ni förbereder er för att under 2-3 minuter skicka era inspel till dem.

Träff 5: Extrainsatta årsmöte
När: 10 december.
Syfte: Att göra valberedningen fulltalig och besluta om årets propositioner
Mer information kommer.

Inbjudan och anmälan till varje medlemsträff kommer löpande under hösten.

Vi på Ax ser fram emot att träffa er online!