Kom och var med på digitalt kulturmingel i Almedalen!

Kanske hittar du en likasinnad 100 mil bort från dig? Eller någon att skapa en aktivitet med precis runt hörnet? Med ett digitalt mingel finns alla möjligheter för det mest spännande mötet.I år är Almedalen digitalt. Det gör det möjligt att kunna delta aktivt var än i världen du är. Minglet riktar sig till hela kultursektorn, vare sig du representerar en organisation eller bara är allmänt intresserad av kultur.

Vi bjuder in till ett digitalt mingel via plattformen wonder.me. För att kunna delta behöver du en dator med mikrofon/headset och video. Du är välkommen in i mingelrummet via denna länk: https://www.wonder.me/r?id=0337ff79-b436-4956-9c62-23b877ce6169

Om evenemanget – Vem är en kulturdeltagare?
De kulturpolitiska målen säger att ”Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet”. Men vem skapar den kultur som ger människor möjlighet att delta? Kan deltagarna själva vara skapare? Och hur kan kultursektorn samverka för att alla ska nås? Välkommen till ett kulturmingel med fokus på deltagandet! Vi möts i verktyget wonder.me för att diskutera hur alla vi i kultursektorn tillsammans kan nå fler och vad vi eventuellt behöver från beslutsfattare för att kunna göra det.

I wonder.me kan du leta upp någon ny du vill prata med, ställa dig i en grupp och lyssna på de andras samtal eller ta tag i en gammal bekant som dyker upp och ställa er vid sidan av för att prata. Precis som på ett vanligt mingel, alltså!

Medverkande
– Per Lodenius, ledamot i Riksdagens kulturutskott (C)
– Max Horttanainen, förbundsordförande Sverok
– Bongi MacDermott, enhetschef kommunikation och omvärld Kulturrådet
– Helena Wessman, ordförande för Körförbundet och rektor på Kungliga musikhögskolan
– Åsa Kratz, ordförande studieförbundet Kulturens och ordförande i Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Eskilstuna (S)
– Anna Rydborg, ordförande i Ax och andra vice ordförande i Ideell Kulturallians

Program
Du kommer och går som du vill. Ungefär varje halvtimme (17.00, 17.30 och 18.00) kommer du få lyssna på korta inspel från de medverkande. Därefter kommer de medverkande stanna kvar för de som tillsammans med dem vill diskutera djupare om deras perspektiv på deltagande.Arrangörer: Ax och Ideell Kulturallians