Alla vill ha mer ideell kultur men alla vill inte betala

Alla riksdagspartier anser att civilsamhället har en stor betydelse i kulturpolitiken och Sveriges kulturella ekosystem. Men det ska inte få kosta mer enligt M, L och C. Partiernas ambitioner för det ideella kulturutövandet behöver öka under de kommande åren, menar Ax, särskilt kulturverksamhet för unga på fritiden. Vi har ställt 5 frågor om kulturpolitikens framtid till riksdagspartierna.

Läs hela artikeln hos TT här: Alla vill ha mer ideell kultur men alla vill inte betala | Ax – Kulturorganisationer i samverkan (tt.se)