I ax digitala arkiv finns olika dokument av politisk, verksamhetsrelaterad eller administrativ karaktär. Dokumenten är sorterade efter år med mest aktuella dokument överst.

2023

Protokoll och röstlängd

2021

2020 maj del 1

2020 december del 2

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2006

2005

2004

2003

2002