Välkomna till Ax extrainsatta årsmöte!

När: 10 december 16.00-18.00

Var: Online, en länk kommer att skickas till de anmälda på förmiddagen den 10 december

Syfte: Att välja in en till person i valberedningen och ta beslut om två propositioner som ej togs upp i våras

Ombud: Varje medlem äger rätt att delta med ett ombud med rösträtt till årsmötet. Utöver den röstberättigade är ni välkomna att delta med fler deltagare från er organisation.