Amateo konferens 2015

European Network for Active Participation in Cultural Activities Amateo’s konferens hålls i Helsingfors 25-27 maj 2015 under temat ”Amatörkultur – barn och ungdom” med föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte. Konferensen lyfter fram aktuell forskning, utvecklingsprojekt och goda exempel på amatörkulturens betydelse för barn och ungas engagemang och delaktighet i kultur och samhällsliv. I amateo’s årliga konferenser möts utövare, organisationsaktiva och forskare kring…