Enkät: Vad händer hos amatör- och deltagarkulturen?

Ax – kulturorganisationer i samverkan jobbar just nu med att göra en kartläggning över om det trots pandemin och dess restriktioner bedrivs någon verksamhet hos amatör- och ideella kulturföreningar runtom i landet. Om ni har hittat smarta lösningar för att bedriva en smittsäker verksamhet på, till exempel digitalt, utomhusaktiviteter eller andra lösningar. Vi undersöker också…

Nominera till Ax styrelse!

Valberedningen vill gärna inför årsmötet i april få in fler nomineringar till förtroendeposter. Nominera kan man göra här: https://nominera.se/axkultur Eller genom att maila till: valberedning@axkultur.se

Projekt Nexus rapport

Arvsfondsprojektet Nexus rapport ”Kulturlivets fortlevnad – En studie av finansiella möjligheter och regionala förutsättningar ” går nu att läsa och ladda ned. Rapporten Kulturlivets fortlevnad har skrivits inom ramen för Arvsfondsprojektet Nexus, som är ett Arvsfondsprojekt som drivs av RUM – Riksförbundet Unga Musikanter i samarbete med Kontaktnätet, Ung Media Sverige och SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Ny rapport från MYKA

Myndigheten för kulturanalys fick i uppdrag att se över de gemensamma bedömningsgrunderna för kulturområdet som används i regeringens resultatredovisning till riksdagen. Att föreslå förändringar av gällande bedömningsgrunder ingick också i uppdraget. Resultatet kan läsas och laddas ned här:

Ax medlemsbrev

Klicka här för att läsa Ax medlemsbrev för januari. Där kan du läsa om Ax programpunkt på Folk och Kultur, datum för Ax årsmöte och lite andra nyheter.