Nominera till förtroendeuppdrag i ax!

Bäste ax-medlem! Som framgått av veckans kallelse är det årsmöte i ax den 28 april. Det är därmed dags att nominera kandidater till förtroendeuppdragen i ax: styrelseledamöter revisorer och valberedning. Det är valberedningens förhoppning att er organisation vill odla sitt medlemskap i ax genom att vara väl representerad. Vi prövar i år att förenkla nominerandet genom att införa ett web-stöd. Du…

Sök SFV:s filmstipendium!

Tycker du om att göra film? Tycker du om att arbeta tillsammans med andra för att förverkliga dina idéer? Då är SFV:s filmstipendium något för dig! Sveriges Film- och Videoförbund (SFV) har utlyst ett stipendium för unga filmskapare. Läs mer om stipendiet här. Din ansökan lämnar du in här.

Konferensen ”Alla har rätt till kultur”

Helgen den 24 – 25 oktober träffades ett drygt tjugotal företrädare för den ideella kultursektorn och folkbildningen för att diskutera frågan om hur vi kan verka för att stärka allas rätt till kultur. Syftet med konferensen var tvåfaldigt: öka kunskapen om vad som händer i de olika medlemsförbunden och ta fram förslag på konkreta insatser…

Samhällstrender och kulturvanor – en omvärldsanalys: 5 trender som påverkar morgondagens kulturvanor

Myndigheten för kulturanalys har i dagarna publicerat rapporten Samhällstrender och kulturvanor – en omvärldsanalys. Rapporten speglar fem utvecklingstendenser i dagens samhälle som kan få konsekvenser i kulturvanorna och i kulturpolitiken för 5-10 år framåt. Trender som tas upp är att vi är på väg mot ett mer heterogent samhälle där ökade inkomstklyftor och urbanisering m…