Ungdomsrådet är ax utvecklingskommitté, med det särskilda uppdraget att ta fram strategier för positiv organisationsutveckling inom ax. ax styrelse har antagit en uppdragsbeskrivning för ax ungdomsråd.

Uppdragsbeskrivning för ax Ungdomsråd

Syfte och mål

Ungdomsrådet ska fungera som en utvecklings- och strategigrupp för ax och utgöras av unga medlemmar i ax medlemsorganisationer. I uppdraget ingår att ta fram strategier för positiv organisationsutveckling inom ax och ax medlemsorganisationer, ge förslag på verksamhet och också driva egna projekt. Verksamhetens inriktning ska bestämmas av Ungdomsrådets representanter, i dialog med ax styrelse.

Ungdomsrådet ska vara en plattform där unga kulturentusiaster från ax olika medlemsorganisationer kan få inblick i och kunskap om amatörkulturens strukturer och politik och möjlighet att påverka ax riktning och verksamhet.

Budget

Ungdomsrådet förfogar över en årlig budget post som är till för att täcka löpande kostnader för möten osv. Utöver detta ansvarar ungdomsrådet för att söka externa bidrag till att finansiera genomförandet av
särskilda projekt.

Organisering

Representanterna i ax Ungdomsråd ska vara unga medlemmar från ax medlemsorganisationer med särskilt intresse för kulturpolitik, amatörkultur, organisering och organisationsstruktur.

Leave a comment