Foto: Jonas Tetzla

Ideella kulturorganisationer som verkar rikstäckande och önskar bli medlem i Ax skriver ett mail till Ax styrelse. Mailet skickas till info@axkultur.se.

Vad gör Ax?

 • 22 medlemsorganisationer
 • Driver frågor rörande ideell kultur
  • statistik kring ideell kulturutövning i syfte att synliggöra och tydliggöra
  • stärka våra medlemsorganisationer regionalt genom att anordna träffar med regionerna, speciellt för Ax medlemsorganisationer
 • Medlem i IKA, CIVOS, amateo
 • Ax utmärkelse – en kommun som får ett pris för att de är bra på ideell kultur
 • Amatörkulturdagarna (europeiskt projekt)
 • Politisk påverkan

Allmänna medlemsförmåner

 • Gemenskap med 270 000 andra ideella kulturutövare
 • Plats i hus under Almedalen – alla medlemmar delar på kostnaden
 • En årlig konferens, med aktuellt tema:
  • 2015: hur ökar vi tillgänglighten till den ideella kulturen?
  • 2016: valberedningen – en nyckel i arbetet med att utveckla föreningarna
  • 2017: Kommunikation opinionkonferens med Kulturens
  • 2018: Julmingel för ideella aktörer
  • 2019: Höstkonferans
  • 2020: Digitala möten med beslutsfattare
  • 2021: Digitala möten med bland annat regionala kulturchefer och utredningen för kulturens återstart.
 • Ett årsmöte som kombineras med föredrag eller panelsamtal i aktuell fråga
  • 2013: kultur och hälsa med forskare och politiska företrädare
  • 2014: panel vad tycker de politiska partierna om den ideella kultur, IKA?
  • 2015: vad är den ideella kulturens roll i samhället och kulturpolitiken med företrädare för riksdagspartierna
  • 2016: behovet av samlad nationell statistik
  • 2017: Presentation av projektet ”En starkare regional närvaro”, projektledaren. Almedalen och påverkan, Ax styrelseledamot.
  • 2018: Jurist Fredrik pratade om GDPR, producenten för en film
  • 2019: Kulturrådets VD Staffan Forssell berättade om sitt uppdrag och tog emot frågor.
  • 2020: Digitala medlemsmöten och digitaltmöte med Christer Nylander, ordförande i kulturutskottet. 
  • 2021: Digitala medlemsmöten med gäster.
 • Skickar in remissvar
 • Politisk påverkan, träffa beslutsfattare nationellt och regionalt
 • Möjlighet att söka pengar tillsammans på nationell, nordisk och EU-nivå
 • Utbildningsinsatser, t.ex. Inflytandeguiden
 • Nätverkande, synergier
 • Internationell utbyte och samarbete, bl.a. internationella konferenser på nordisk och europeisk nivå, kulturutbyte
 • Möjlighet att sprida information via Ax webbsida och Facebook-sida
 • Goda kontakter hos centrala beslutsfattare inom andra organisationer
 • Samarbete med Kulturens och andra studieförbund
 • Utbildning, bl.a kring demokrati och inflytande, valberedningens arbete

Vad kostar ett medlemskap i Ax?

Medlemmarna betalar en årlig medlemsavgift enligt följande:

Storlek på förbundet (antal medlemmar i förbundet och anslutna föreningar ) Medlemsavgift (kr)
Färre än 1000 medlemmar 500 kr
Mellan 1000 och 10000 medlemmar 1000 kr
Fler än 10000 medlemmar 2000 kr