Inflytandeguiden – metoder för organisationer med demokratiska ambitioner

Inflytandeguiden är till för dig som vill utveckla din organisation genom att öka medlemsinflytandet. Den presenterar metoder för inflytandearbete och ger dig inspiration och idéer för hur din organisation kan bli mer öppen och demokratisk. Inflytandeguiden är en bok med ett spel som tillbehör. Tillsammans är de ett kraftfullt verktyg för alla som vill ge sig i kast med inflytandefrågor. Inflytandespelet Gräv! lyfter frågor om samarbete, ledarskap och gruppdynamik på ett lustfyllt sätt.

Läs mer om Inflytandeguiden i Värmlands folkblad >>

Köp ditt exemplar av Inflytandeguiden hos Trinambai >>

Boken innehåller både spelregler och tips för att öka ungdomars inflytande.
Pedagogiskt och roligt att spela!