Ax bildades 1996 och är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur. 

Ax vision är att vara en röststark arena för den amatör- och deltagarulturens självklara plats i samhället och kulturpolitiken. Ax har gjort tre vägval i arbetet med att uppnå visionen:

  • Samla – Ax samlar sina medlemmars kunskaper om det ideella kulturutövandets behov och förutsättningar
  • Samverka – Ax samarbetar med andra aktörer för att sprida medvetenhet och kunskap om ideellt kulturutövande
  • Påverka – Ax driver en tydlig agenda gentemot beslutsfattare och opinionsbildare

Ax har idag 23 medlemmar som presenteras på medlemssidan.

Du hittar de förtroendevalda för Ax här.