Ax bildades 1996 och är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur. 

 

Ax målbild 2025

Den ideella kulturen har 2025 en synlig och respekterad roll, som en del av ett välmående samhälle, och är en källa för kulturellt skapande, för utövare på alla nivåer. Ax är en kraftfull organisation som lyfter ideella kulturutövare från alla kulturuttryck och de organisationer som samlar dem. Ax är en given kunskapskälla för beslutsfattare och opinionsbildare, och har en löpande dialog med både regering och samverkansorganisationer.

Ax är en transparent organisation som ger sina medlemsorganisationer relevant information och hjälper dem identifiera gemensamma sakfrågor och möjligheter till utbyte. Ax präglas av en mångfald av människor, kulturuttryck och idéer och är en relevant aktör för utövare av ideell
kultur. Ax verkar för en hållbar utveckling inom den ideella kultursektorn.

Ax ger ett tydligt mervärde till sina medlemmar genom sitt påverkansarbete och är en självklar part i sammanhang som rör kulturpolitiken och kulturens plats i samhället.

Tillvägagångssätt

Ax har gjort tre vägval i arbetet med att uppnå visionen:
● Lyssna – Ax lyssnar aktivt på sina medlemmar i syfte att förstå det ideella kulturutövandets behov och förutsättningar
● Samverka – Ax samlar och samarbetar med andra aktörer för att sprida medvetenhet och
kunskap om det ideella kulturutövandet
● Påverka – Ax driver en tydlig agenda gentemot beslutsfattare och opinionsbildare

Ax har idag 24 medlemmar som presenteras på medlemssidan.

Du hittar de förtroendevalda för Ax här.