Ax bildades 1996 och är en samarbetsorganisation för i Sverige verksamma, rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur. 

Ax vision är att vara en röststark arena för den amatör- och deltagarulturens självklara plats i samhället och kulturpolitiken. Ax har gjort tre vägval i arbetet med att uppnå visionen:

  • Lyssna – Ax lyssnar aktivt på sina medlemmar i syfte att förstå ideella kulturutövares behov och förutsättningar
  • Samverka – Ax samlar och samarbetar med andra aktörer för att sprida medvetenhet och kunskap om ideellt kulturutövande
  • Påverka – Ax driver en tydlig agenda gentemot beslutsfattare och opinionsbildare

Ax har idag 22 medlemmar som presenteras på medlemssidan.

Du hittar de förtroendevalda för Ax här.