Inom området regional utveckling har Ax, med stöd från Kulturrådet, initierat projektet “En starkare regional närvaro”.  Syftet med projektet var att stärka Ax medlemsförbund på regional nivå och skapa förutsättningar för en levande och löpande dialog mellan landsting och regioner på ena sidan och den ideella kulturens organisationer på andra sidan.

 

Slutrapporten kan man läsa och ladda ned här:

För projektet har Ax tagit hjälp av Ideell Kulturallians metodverktyg från deras KICK-projekt. Läs eller ladda ner den här:


Läs projektets tidigare rapporter och redovisningar:

Foto: Anna Wallgren