Ax samarbetar med många olika organisationer på olika nivåer.

logo_AKKS AKKS – Amatörernes Kunst & Kultur Samråd, www.akks.dk
Ax samarbetar med sin danska systerorganisation Amatörernes Kunst & Kultur Samråd – AKKS.

amateo AMATEO, www.amateo.org
Ax är med i det europeiska samarbetsorganet amateo som bland annat arbetar för att påverka EU.

civos Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan, www.civos.se
Ax är medlem i Civos som är en sammanslutning av organisationer som vill stärka det civila samhället. Med Civos tar vi ett viktigt steg mot en ny samverkan mellan organisationer från olika samhällsområden: kulturorganisationer, trossamfund, socialt verksamma organisationer, folkbildningen, arbetsgivarorganisationer med flera.

IKA-logo1I KA – Ideell kulturallians, www.ideellkultur.se
Ax är medlem i Ideell kulturallians. Medlemmarna i Ideell kulturallians är ideella föreningar med omfattande kulturverksamhet öppen för allas deltagande. Tillsammans har vi mer än 1 miljon medlemmar och genomför årligen 250 000 arrangemang som samlar 65 miljoner besökare och deltagare.

KfK – Koalition för kulturdebatt, www.kulturdebatt.nu
Ax är med i nätverket Koalition för kulturdebatt som bland annat arbetade för att göra kulturen till en valfråga 2014.