Vad betyder ideell kultur för dig? #4

Ideell kultur rymmer många olika verksamheter vilket återspeglas i ax 18 medlemsförbund. Daniel från Kontaktnätet är fjärde person ut i vår miniserie “Vad betyder ideell kultur och ax för dig?” Vill du engagera dig i ax klicka här eller skicka ett mail till info@amatorkultur.se. Vill ditt förbund bli medlem i ax? Kontakta ax ordförande Johan Groth på johan.groth@amatorkultur.se!