Årets Amatörkulturkommun

Information för nedladdning
Årets Amatörkulturkommun – information (samma text som nedan i pdf-format)
Nomineringsblankett (i pdf-format)
Nomineringsblankett (i doc-format – skrivbar för nominering per mail)
Pressmeddelande (om ni vill sända till er lokalpress/media)
_____________________________________________________________

Är din kommun bra på att synliggöra, stödja och stärka den ideella kulturen?

Visar man upp den ideella kulturen som en tillgång
för orten och som bidrar till att skapa en attraktiv boendemiljö? Skriver kommunen exempel-vis om er på sin hemsida – som i Mörbylånga där man med stolthet berättade om när Södra Ölands Musikteaterförening deltog i den internationella teaterfestivalen i Monaco?

Stödjer man er
med fria repetitionslokaler och konsertlokaler? Skapar man exempelvis samarbetsprojekt mellan den kommunala kulturskolan och kulturorganisationerna – som i Karlskoga där kommunen står för amatörteaterföreningen ”Lysets” lokaler och där också kulturskoleleverna har sin teaterundervisning under ledning av föreningens anställda pedagoger.

Är din kommun aktiv och engagerad
i er verksamhet överlag? Eller har den under det här året gjort något speciellt som är värt att lyfta fram – och som kan bli inspiration och utmaning till andra kommuner i landet? Vad är värt att uppmärksamma? – Det kan vara att ni har fått tillgång till bra och funktionella egna lokaler, fått ett anständigt ekonomiskt stöd, hjälp med marknadsföring och biljettförsäljning via kommunhuset eller turistbyrån, stöd till ledarutbildning, gästspel, kulturutbyten eller deltagande i nationella och internationella festivaler.

Om ni tycker att er kommun har en bra grundinställning och i år har gjort något alldeles extra för att stärka den ideella kulturen så passa på att nominera denna genom att berätta om varför just din kommun borde bli utnämnd.

  • Nomineringsperioden pågår under november – december 2015; samtliga nomineringar anslås på ax hemsida och skickas till SKL (Sveriges kommuner och landsting) för kännedom.
  • ax har tillsatt en jury, som bedömer de inkomna nomineringarna. I juryn ingår Kerstin Fondberg och Anna-Karin Waldemarson, båda aktiva i ax styrelse, och vi knyter till oss en tredje jurymedlem från en av ax medlemsorganisationer (som inte ingår i styrelsen). Den kommun som juryn enligt beskrivningarna finner har skapat de bästa villkoren för och stöttat amatörkulturen på mesta och bästa sätt utses till Årets amatörkulturkommun 2015.
  • Under våren 2016 tilldelas den vinnande kommunen diplom och hedersomnämnande vid en offentlig ceremoni i samband med ett kulturarrangemang. Den grupp eller förening som har nominerat den vinnande kommunen tilldelas ett stipendium om 3000 kronor.
  • Använd blanketten ”Årets amatörkulturkommun 2015” till er beskrivning och kontaktuppgifter.

Idén till ”Årets amatörkulturkommun” har ax hämtat från Danmark och vår systerorganisation AKKS (Amatørernes Kunst & Kultur Samråd)

  • 2014 tilldelades Frederiksberg Kommune priset med motiveringen: ”Frederiksberg har skapat goda villkor för amatörerna, bland annat genom att ha skapat fondmedel som är öppna att sökas av alla.”
  • 2015 tilldelades Sønderborg Kommune priset med motiveringen: ”Sønderborg arbetar inte enbart för utan också med amatörkulturen. Med mer än 20 amatörkörer, 8 amatörorkestrar och en lång rad amatörteatrar och föreningar för amatörkonstnärer lever och frodas amatörkulturen i alla delar av kommunen.