Kulturaktiviteter stärker demokratin

Kultur och demokrati: beviset Ny rapport visar på hur deltagande i kulturaktiviteter stärker demokratin, samhällsengagemanget och den sociala sammanhållningen. Läs och ladda ned hela rapporten här. Rapporten är på engelska och kan läsas online eller laddas ned som pdf.

Pressmedelande

Alla vill ha mer ideell kultur men alla vill inte betala Alla riksdagspartier anser att civilsamhället har en stor betydelse i kulturpolitiken och Sveriges kulturella ekosystem. Men det ska inte få kosta mer enligt M, L och C. Partiernas ambitioner för det ideella kulturutövandet behöver öka under de kommande åren, menar Ax, särskilt kulturverksamhet för…

Kulturpolitisk enkät
Valåret 2022

Ax kulturpolitiska enkät till riksdagspartiernamed viktiga frågor om framtidens kulturpolitik Läs och ladda ned svaren från politikerna här! UrvalI urvalet har alla partier med mandat i Sveriges riksdagingått. Alla partier har deltagit i enkäten. Ett parti har valtatt bara delvis svara på två frågor, vilket framgår ianslutning till frågorna. KonstruktionFrågorna 1, 2, 4 och 5…

NEXUSMODELLEN

Nu går det att läsa Projekt Nexus bok NEXUSMODELLEN samverkan i det ideellt organiserade kulturlivet. Läs den här! Projektägare är RUM – Riksförbundet Unga Musikanter och projektet drivs i samarbete med Kontaktnätet, SUB – Riksförbundet För Subkultur och Ung Media Sverige. Arvsfonden har beviljat stöd under åren 2019–2022.