amateo-logo
European Network for Active Participation in Cultural Activities

Amateo’s konferens hålls i Helsingfors 25-27 maj 2015 under temat ”Amatörkultur – barn och ungdom” med föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte. Konferensen lyfter fram aktuell forskning, utvecklingsprojekt och goda exempel på amatörkulturens betydelse för barn och ungas engagemang och delaktighet i kultur och samhällsliv. I amateo’s årliga konferenser möts utövare, organisationsaktiva och forskare kring samtal om amatörkultur och dess betydelse – på personligt, socialt och samhälleligt plan.

Värd för amateo 2015 är Sveriges Finska Ungdomsförbund (FSU), med Tomas Järvinen som koordinator. Information om konferensen publiceras kontinuerligt på ax hemsida under rubriken ”Amateo konferens 2015”. Adress till FSU: www.fsu.fi   // Anna-Karin Waldemarson