Helgen den 24 – 25 oktober träffades ett drygt tjugotal företrädare för den ideella kultursektorn och folkbildningen för att diskutera frågan om hur vi kan verka för att stärka allas rätt till kultur.

Syftet med konferensen var tvåfaldigt: öka kunskapen om vad som händer i de olika medlemsförbunden och ta fram förslag på konkreta insatser för organisationerna att arbeta med under kommande verksamhetsår.

Konferensen inleddes med sex föredrag som lyfte frågor som åldersmaktsordningen, etnisk diskriminering, tillgänglighetsfrågor och aktuella trender inom kulturområdet. Talare var bland annat Gunilla Carlsson från Kulturutskottet och Sverker Härd från Myndigheten för kulturanalys. Efter föredragen vidtog konkret arbete i open space-format.

Stort tack till alla som bidrog till att skapa en kreativ och givande helg! Tack också till Kulturrådet för projektstöd.