Vad var det som hände, och så snabbt?

Ett meteoritnedslag rakt ner i ansiktet. Inte så att dinosaurierna slogs ut denna gång. Istället drabbades folkbildningen och i princip all kultur hårt. Det är inte bara en ny regering utan också en helt annan syn på vikten av demokrati. Trögheten och ofta det lite irriterande kärva, att orka processa är liksom kärnan i vår…

MYKAS Kulturanalys konferens 1 juni

Den 1 juni genomförde Kulturanalys ett seminarium om Breddat deltagande – hinder och möjligheter. Ax blev intervjuade av Jenny Johannisson för deras rapport om breddat deltagande. Läs rapporten här. Se inspelningen från konferensen här.

Pressmedelande

Alla vill ha mer ideell kultur men alla vill inte betala Alla riksdagspartier anser att civilsamhället har en stor betydelse i kulturpolitiken och Sveriges kulturella ekosystem. Men det ska inte få kosta mer enligt M, L och C. Partiernas ambitioner för det ideella kulturutövandet behöver öka under de kommande åren, menar Ax, särskilt kulturverksamhet för…

En återstartsutredning med långsiktiga förslag

Idag, 30 september, släpptes utredningen ”Från kris till kraft – Återstart för kulturen”. Utredningen har hörsammat de samtal som förts med Ax och våra medlemmar. Flera av sektorns utmaningar tas upp samtidigt som konkreta långsiktiga förslag läggs fram. Nu är det upp till politiken att lyssna på utredningens förslag. Den absolut viktigaste delen är att…

Ax digitala kulturmingel i Almedalen!

Kom och var med på digitalt kulturmingel i Almedalen! Kanske hittar du en likasinnad 100 mil bort från dig? Eller någon att skapa en aktivitet med precis runt hörnet? Med ett digitalt mingel finns alla möjligheter för det mest spännande mötet.I år är Almedalen digitalt. Det gör det möjligt att kunna delta aktivt var än…