Inbjudan till årsmöte i Ax

Medlemmarna i Ax – amatörkulturens samrådsgrupp hälsas välkomna till årsmöte 2017. Mötet äger rum torsdagen den 6 april 2016 kl 13 – 18 på Sensus möte, Klara Södra kyrkogata 1, Stockholm. Varje medlem äger rätt att skickat ett ombud med rösträtt till årsmötet. Handlingarna kan laddas ner här och finns även på sidan Arkiv. Anmälan sker…

Ideell kulturallians söker projektledare!

Ideell kulturallians (IKA) söker en projektledare som ska driva arbetet med att utveckla samrådet mellan den regionala förvaltningen och civilsamhället inom ramen av kultursamverkansmodellen. Tjänsten innebär att mobilisera och förbereda föreningslivet på kulturområdet att delta i samråden och att bilda regionala Ideella kulturallianser i flera regioner. De regionala IKA ska efter projektet slut kunna vara…

ax lanserar Inflytandeguiden!

Inflytandeguiden är till för dig som vill utveckla din organisation genom att öka medlemsinflytandet. Den presenterar metoder och ger inspiration och idéer för hur din organisation kan bli mer öppen och demokratisk. Fokus ligger på ungas deltagande men du kan använda den även för andra grupper som idag står utanför den demokratiska processen i din…

Handlingar årsmöte 2016

Här finns alla handlingarna till ax årsmöte 2015. Föredragningslista 2016 Verksamhetsberättelse 2015 Ekonomisk berättelse 2015 Balansrapport 2015 Resultatrapport 2015 Revisionsberättelse 2015 Motion Ersättningar 2016 Motion Arvodering 2016 Motion IKS namnbyte 2016 Svar motion IKS namnbyte 2016 Förslag verksamhetsplan 2016 Budget 2016 och medlemsavgifter 2017 Valberedningens förslag 2016 Årmötet äger rum torsdagen den 28 april kl 13 –…