Bäste ax-medlem!

Som framgått av veckans kallelse är det årsmöte i ax den 28 april. Det är därmed dags att nominera kandidater till förtroendeuppdragen i ax: styrelseledamöter revisorer och valberedning.

Det är valberedningens förhoppning att er organisation vill odla sitt medlemskap i ax genom att vara väl representerad.

Vi prövar i år att förenkla nominerandet genom att införa ett web-stöd. Du går helt enkelt in på länken nedan och gör dina nomineringar. Den/de nominerade får därefter ett mail med inloggning till systemet där de får möjlighet att göra en kort presentation eller tacka nej till
uppdraget. Valberedningen kommer att värdera de nominerade och lämna sitt förslag till årsmötet.

Vi vill ha dina nomineringar senast den 28 februari. Länken till nomineringsformuläret är: https://valberedning.amatorkultur.se

För valberedningen
/Perry Göransson

ax-vb

Valberedningens stödsystem