Vad betyder ideell kultur för dig? #2

Ideell kultur rymmer många olika verksamheter vilket återspeglas i ax 18 medlemsförbund. Michael från ATF är nummer två i vår miniserie “Vad betyder ideell kultur och ax för dig?” Vill du engagera dig i ax klicka här eller skicka ett mail till info@amatorkultur.se. Vill ditt förbund bli medlem i ax? Kontakta ax ordförande Johan Groth på…