Anslut er grupp/förening till Amatörkulturdagarna som i år äger rum 17-20/9. Skriv kortfattat om aktivitet inkl datum, tid och plats, er grupp/förening, kontaktuppgifter. Färdig text för publicering skickas till info @ amatorkultur.se I och med att du skickat in uppgifterna, så kommer de att läggas upp på ax hemsida i ett publikt kalendarium, vars syfte är att ge information om deltagande grupper/föreningar. Deltagare kan hitta kontaktuppgifter till varandra där och kanske välja att samverka. Kalendariet är också en kanal till allmänheten, press och media, och kanske även till kulturpolitiker och kulturansvariga. Amatörkulturdagarna har genomförts i Sverige sedan 2012. Liknande evenemang har under många år hållits i andra europeiska länder och genomförs årligen i Belgien, Frankrike, Nederländerna, Irland och Storbritannien. Arrangemangen samlar tillsammans över tiotusentals aktiviteter och når miljontals besökare. Med inspiration från Amateo, vårt europeiska nätverk för amatörkultur, har dessa evenemang samlats under devisen ”Week of Amateur Arts goes European”. Mer info kan fås från Anna-Karin Waldemarson, styrelseledamot i ax och Amateo, anna-karin.waldemarson @ amatorkultur.se