17-20 september infaller Amatörkulturdagarna 2015 – en landsomfattande manifestation för amatörkultur. Var med och genomför kulturaktiviteter på din ort! Som grupp/förening inom amatörkulturområdet kan ni delta i aktiviteter på er egen ort. Välj en aktivitet som du/ni tycker är viktig, rolig eller värdefull och som gärna kan få andra att bli intresserade av er verksamhet. En förening kanske väljer att bjuda in till Öppet Hus där de håller workshop i dans, musik eller teater. En annan förening kanske visar smakprov på verksamheten. En tredje kan ge en publikrepetition eller föreställning. En fjärde arrangerar en kulturdebatt, utställning eller konsert. Du/ni kan spela gatumusik, göra en installation, ordna parad eller arrangera ett event. Syftet är att skapa uppmärksamhet för amatörkulturen och visa dess bredd och mångfald.