Myndigheten för kulturanalys har i dagarna publicerat rapporten Samhällstrender och kulturvanor – en omvärldsanalys. Rapporten speglar fem utvecklingstendenser i dagens samhälle som kan få konsekvenser i kulturvanorna och i kulturpolitiken för 5-10 år framåt. Trender som tas upp är att vi är på väg mot ett mer heterogent samhälle där ökade inkomstklyftor och urbanisering m m ger olika förutsättningar för kulturvanor. Vi är också på väg mot en mer deltagarstyrd kultur där t ex digitaliseringen kan innebära att fler kan påverka och delta i kulturen. Bilder får alltmer betydelse och förmåga att kunna tolka bilder blir därmed viktigare än tidigare. Mer info http://www.kulturanalys.se/aktuellt/ny-omvarldsanalys-fem-trender-som-paverkar-morgondagens-kulturvanor/