Inflytandeguiden är till för dig som vill utveckla din organisation genom att öka medlemsinflytandet. Den presenterar metoder och ger inspiration och idéer för hur din organisation kan bli mer öppen och demokratisk. Fokus ligger på ungas deltagande men du kan använda den även för andra grupper som idag står utanför den demokratiska processen i din organisation. Du får konkreta tips och kan ta del av erfarenheter från organisationer som har varit med och utvecklat Inflytandeguiden.

Inflytandeguiden är en bok med ett spel som tillbehör. Tillsammans är de ett kraftfullt verktyg för alla som vill ge sig i kast med inflytandefrågor. Inflytandespelet Gräv! lyfter frågor om samarbete, ledarskap och gruppdynamik på ett lustfyllt sätt.

Inflytandeguiden har tagits fram inom ramen för ett treårigt projekt med ax som huvudman. Anna Edlund och Erika Lindqvist, båda i ax styrelse, har fungerat som projektledare och författare till materialet. Anna-Karin Linder Krauklis, Sverok, har varit speldesigner. Alla har lång erfarenhet av att öka ungas inflytande i ideella organisationer.

kop_inflytandeguiden