DSC03522a

På bild: Sverok – Spelhobbyförbundet, ett av Ax 18 medlemsförbund.

En starkare regional närvaro ska stärka Ax 18 medlemsorganisationer och den ideella kulturen på regional nivå. Ett av målen i projektet är att ta fram ett slutmaterial som det ideella kulturlivet ska använda sig av för att bli starkare regionalt. Materialet bygger bland annat på tre dialogträffar i olika regioner under hösten.

Under dialogträffarna får den ideella kulturen, tjänstemän och politiker möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter och kunskaper för att skapa en bättre förståelse kring de olika parternas förutsättningar, och få igång organisationer som i dagsläget är mer eller mindre svaga regionalt.

Är ni en region som har kommit en bit på vägen med att samverka med civilsamhället i arbetet med kulturplaner med mera, men som vill nå ut ännu lite längre och samtidigt bidra till något större? Vill ni vara en av regionerna som delar med er av era erfarenheter och är intresserade av att vara värdregion för ett sådant möte? Då får ni gärna höra av er till mig!

Tanken är att dialogträffarna ska ske under oktober/tidig november.

Ring eller maila på 070-251 54 29 eller emilie.johansson@amatorkultur.se.

/Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro