IMG_2201

Bilden visar vem som tar del av och vem som i regel utövar kultur. Klicka på bilden för att göra den större.

Under måndagen och tisdagen var Ax projekt En starkare regional närvaro på plats i Karlstad för att träffa distrikten i Ax medlemsföreningar och för att delta på konferensen Samverkan är modellen som anordnades av Region Värmland.

Under konferensen pratade bland annat Stina Höök, regionråd, Erik Åström, regional koordinator på Kulturrådet, Anna-Karin Andersson från Ideell Kulturallians och Sverker Härd, chefen för Myndigheten för kulturanalys.

I dagsläget omfattar kultursamverkansmodellen sju kulturområden som sinsemellan får dela på statliga medel. Erik Åström berättade att Kulturrådet har varit tydliga gentemot regeringen med att Kulturrådet måste få mer pengar om fler kulturområden ska kunna tillkomma. Det är svårt för nya områden att ta sig in i modellen och utvecklas när det innebär att någon av de redan befintliga verksamheterna, eller områdena som redan finns angivna i samverkansmodellen, samtidigt får skära ned i sin verksamhet. Modellen har samtidigt förflyttat kulturpolitiken från statlig till regional nivå vilket har ökat samtalet och samarbeten regionalt, vilket även var tanken när modellen infördes.

Anna-Karin Andersson från Ideell Kulturallians (IKA) lyfte i sin presentation att det finns en problematik med att politiken oftast bara ser ideell kultur som en slags stödfunktion till det som räknas till den professionella kulturen, och inte ser att den har ett egetvärde. Anna-Karin Andersson berättade även att Ideell Kulturallians nu har tagit fram en modell som riktar sig till regionerna för att regionerna bättre ska få till mer kvalitativa samråd med civilsamhället. IKA arbetar på så vis på snarlikt sätt som En starkare regional närvaro – där IKA arbetar med regionen som utgångspunkt för samverkan med civilsamhället medan En starkare regional närvaro jobbar med Ax medlemsorganisationer som utgångspunkt för samarbetet med regionen.

Sverker Härd från Myndigheten för kulturanalys lyfte fram väldigt många intressanta punkter rörande kulturpolitiken i sin föreläsning som handlade om kulturvanor i Sverige. Till att börja med ser man att det i regel huvudsakligen är högutbildade som tar del av kultur och som själva utövar kultur. Med tanke på att de statliga medlen till regional kulturverksamhet som delas ut enligt kultursamverkansmodellen ska delas ut till professionell kultur så blir det redan där en slags snedfördelning där grupper som inte är högutbildade nästan per automatik går miste om pengar till det egna kulturutövandet. Sverker Härd sa att kulturen påverkas av faktorer som kanske inte strikt är kopplade till eller beroende av just kulturpolitiken som förs, utan andra områden som skola och infrastruktur. Därför borde kulturpolitiken kanske snarast användas som en faktor för påtryckning i de andra politiska områdena.

En starkare regional närvaro passade under besöket i Karlstad även på att träffa Marie Persson, kulturutvecklare i Region Värmland, och prata om regionens syn på civilsamhället och ideell kultur. Region Värmland sticker ut hakan när man som första region har valt att inkludera spelkulturen som ett eget område i remissutgåvan av kulturplanen utöver de ”traditionella” kulturområdena som ryms inom ramen för samverkansmodellen. Frågan är om fler vågar följa efter?

Emilie Johansson, projektledare för En starkare regional närvaro