CreativeMornings™ 40 w/Stevenson Waltien, Chicago, IL, 2015

Valberedningens uppdrag är ett av de viktigaste i en organisation – men kan också vara ett av de mest otacksamma. I höst vill Ax och Kulturens bjuda in engagerade valberedare inom våra organisationer och samarbetspartners till två fullmatade utbildningsdagar.

Den 15-16 oktober arrangerar Ax tillsammans med Kulturens en valberedningsutbildning i Malmö – preliminärboka datumen redan nu! Under helgen får du vara med i workshops och lyssna på föreläsningar – allt för att utveckla dig i rollen som valberedare.

Preliminärt program: 

  • Valberedningsuppdraget – en maktfaktor och kreativ möjlighet
  • ”Räcker det att svara ja?” – vi tittar på styrelsers och organisationers kompetensbehov ur olika synvinklar
  • Öppen nominering – varför och hur går det till?
  • Hur gör andra? Vi jämför några organisationers styrdokument och hur de i praktiken genomför sin valberedning utifrån dessa.
  • Valberedning i praktiken – tips, tricks och problemlösning i workshopform

Utbildningen riktar sig till valberedare inom kulturorganisationer på nationell, regional och lokal nivå. Utbildningen är kostnadsfri för Ax och Kulturens medlemsorganisationer. 

Mer information kommer så fort programmet är satt. Varmt välkommen!