När Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp korar Årets amatörkulturkommun 2015 står Östersund som klar vinnare. Utmärkelsen tilldelas årligen den kommun som är bäst på att stötta och bidra till en levande amatörkultur. Priset delas ut i början av Gastronomi- och kulturveckan i Östersund på måndag den 12 september.

Östersund får utmärkelsen för sitt engagemang för den ideella kulturen med motiveringen:

“Den ideella kultur som bedrivs av föreningar, grupper och eldsjälar ger rika tillfällen till egen kulturupplevelse och kulturutövning. Östersund och Jämtland förknippas gärna med närheten till natur och kultur – och med ett starkt stöd till amatörkulturen har kommunen blivit den plattform där ett levande kulturliv kan utvecklas ännu mer. Särskilt har detta uppmärksammats inom Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Svenska Folkdansringen och Sveriges Körförbund – som alla har varit med och stöttat valet av Östersund till Årets amatörkulturkommun 2015.”

Genom en rad evenemang som även gjort sig kända i vidare kretsar visar Östersund att amatörkulturen är en stor tillgång för kommunen. Ett urval av dessa evenemang, som även utgör grund för valet av Östersund, är Nordisk barnteaterfestival där barn spelar för barn (2013), Amatörteaterns Riksförbunds (ATR) nationella teaterfestival (2014) i samarbete med Östersunds Teaterverkstad. Inom dansområdet lyfts folkmusik och folkdans fram, genom Östersunds Folkdansgille och Folkdansringen Jämtland-Härjedalens Uppdansning för polskmärket. Inom musikområdet uppmärksammas, med initiativ av Organisationen Hej Främling, kören ”The Rockin’ Pots” på asylboendet i Grytan.

Kommunen förenar även aktivt idrott och kultur där Östersunds fotbollsklubb (ÖFK) utvecklar laget genom kultur när spelarna både får möta och utöva kultur genom teater- och dansföreställningar, utställning av egna konstverk och ett gemensamt bokprojekt om resan till ÖFK. Östersund visar därmed att kommunen är ett föredöme som på olika sätt väver in kultur i sina verksamheter.

Utmärkelsen överlämnas på måndag den 12 september kl 12.00 i samband med Gastronomi- och kulturveckan i anslutning till programpunkten ‘Made in Jämtland och en fisksoppa’ på Östersunds bibliotek. Vid överlämnandet medverkar Anna-Karin Waldemarson, vice ordförande i Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp, och Karin Thomasson, ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Östersund, samt representanter från Östersunds Folkdansgille och Östersunds Teaterverkstad.

Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp är en röststark arena för ideell kultur som samlar närmare 300 000 medlemmar i 18 riksförbund nationellt. Till medlemsförbunden hör Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Föreningen för Tidig Musik (FfTM), Kontaktnätet, Lokalrevyer i Sverige (LIS), Riksförbundet för Folkmusik och Dans (RFoD), Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), Svenska Arbetarsångarförbundet (SAS), Svenska Folkdansringen, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR), Svenska Missionskyrkans Musikkårer (SMM), Sveriges Arbetarteaterförbund (ATF), Sveriges Film- och Videoförbund (SFV), Sveriges Kyrkosångsförbund, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund (SOF), Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), Sverok – Spelhobbyförbundet, UNGiKÖR. Ax arbetar med projekt och insatser för att främja den ideella kulturen i samhället.

Kontakt:
Anna-Karin Waldemarson, vice ordförande Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp
072 – 260 10 12
anna-karin.waldemarson@amatorkultur.se

Emilie Johansson, kommunikatör Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp
070 – 251 54 29
emilie.johansson@amatorkultur.se