I förra veckan ordnade Ax projekt En starkare regional närvaro en träff med ordföranden för kulturnämnden, Conny Brännberg, kulturchefen Staffan Rydén och Ann-Charlott Eklund som arbetar med samverkansmodellen, hos Västra Götalandsregionen i Göteborg. Rummet var fullsatt av Ax medlemsorganisationer som var nyfikna på hur regionen arbetar med kulturen.

dsc05438a

Här presenterar Conny Brännberg, ordförande i kulturnämnden för Västra Götalandsregionen, regionens arbete med kultur.

dsc05440a

My från Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) var på plats!

dsc05442a

Tillsammans med flera av Ax medlemsorganisationer.

dsc05447a

PAUS. Elias och Martin från Sverok berättade bland annat om hur samarbetet med Västra Götalandsregionen har fungerat och hur de fick in en text om spelhobbyn i kulturplanen.

dsc05460b

Ann-Charlott Eklund presenterade arbetet med kulturplanen och hur de har tänkt och vad som är nytt för den här gången. Till skillnad för tidigare kulturplaner är den här friare skriven och mer generell vilket har varit uppskattat av kommunerna i regionen som känner att de då har en större frihet att förvalta kulturen i kommunen.

dsc05461a

Västra Götalandsregionen har bland annat en åtgärdsplan för sin kulturplan, där varje åtgärd är kopplad till en person som man kan höra av sig till om man har en idé och som organisation eller person vill bidra till åtgärdens utförande.

dsc05462a

My gjorde ett medskick till regionen om alla projektbidrag som utlyses och att det är slöseri med kompetens att projekten bara löper under normalt ett år och att resultaten från projekten inte tas tillvara på ett bättre sätt. Flera organisationer höll med och förde fram önskemål om att regionen börjar arbeta mer långsiktigt med projektmedlen.

dsc05465a

Kulturplanen för Västra Götalandsregionen, som sträcker sig fram till 2019, var alldeles rykande färsk från tryckeriet. Du kan även ladda ner den här >>

dsc05470a

Kulturchefen för Västra Götalandsregionen, Staffan Rydén, fick avsluta träffen, innan Ideell kulturallians berättade hur man kan ta sitt regionala engagemang vidare.

Nästa träff är med Region Gävleborg i Gävle tisdagen den 15 november kl 18.00 – 20.00! Mer information kommer inom kort.