Foto: Sara Jakobsson

Nominera kommunen som stöttar amatörkulturen bäst!

Nu har det blivit dags att nominera den kommun som du och/eller din förening tycker är bra på att främja amatörkulturen och det ideella kulturutövandet.

Visar man upp amatörkulturen som en tillgång?

För orten och som bidrar till att skapa en attraktiv boendemiljö? Skriver kommunen exempelvis om er på sin webbsida – som i Mörbylånga där man med stolthet berättade om när Södra Ölands Musikteaterförening deltog i den internationella teaterfestivalen i Monaco?

Stödjer man er?

Med fria repetitionslokaler och konsertlokaler? Skapar man exempelvis samarbetsprojekt mellan den kommunala kulturskolan och kulturorganisationerna – som i Karlskoga där kommunen står för amatörteaterföreningen ”Lysets” lokaler och där också kulturskoleleverna har sin teaterundervisning under ledning av föreningens anställda pedagoger.

Är din kommun aktiv och engagerad?

i er verksamhet överlag? Eller har den under det här året gjort något speciellt som är värt att lyfta fram – och som kan bli inspiration och utmaning till andra kommuner i landet? Vad är värt att uppmärksamma? – Det kan vara att ni har fått tillgång till bra och funktionella egna lokaler, fått ett anständigt ekonomiskt stöd, hjälp med marknadsföring och biljettförsäljning via kommunhuset eller turistbyrån, stöd till ledarutbildning, gästspel, kulturutbyten eller deltagande i nationella och internationella festivaler.

Om ni tycker att er kommun har en bra grundinställning och i år har gjort något alldeles extra för att stärka amatörkulturen så passa på att nominera denna genom att berätta om varför just din kommun borde bli utnämnd.

Nominera nu!

Nomineringsperioden pågår under 1 februari – 31 mars 2017.

Fyll i nomineringsformuläret här >>

• Ax har tillsatt en jury som bedömer de inkomna nomineringarna. I juryn ingår Anna Edlund och Anna-
Karin Waldemarson, båda aktiva i Ax styrelse. Den kommun som juryn enligt beskrivningarna finner har skapat de bästa villkoren för och stöttat amatörkulturen på mesta och bästa sätt utses till Årets amatörkulturkommun 2016.

• Under år 2017 tilldelas den vinnande kommunen diplom och hedersomnämnande vid en offentlig ceremoni i samband med ett kulturarrangemang.

• Till 2015 års amatörkulturkommun utsågs Östersund med motiveringen: ”Östersund och Jämtland förknippas gärna med närheten till natur och kultur – och med ett starkt stöd till amatörkulturen kan kommunen bli den plattform där ett levande kulturliv kan utvecklas ännu mer. Särskilt har detta uppmärksammats inom Amatörteaterns Riksförbund (ATR), Svenska Folkdansringen och Sveriges Körförbund.”

• Idén till ”Årets amatörkulturkommun” har ax hämtat från Danmark och vår systerorganisation AKKS (Amatørernes Kunst & Kultur Samråd)

• 2014 tilldelades Frederiksberg Kommune priset med motiveringen: ”Frederiksberg har skapat goda villkor för amatörerna, bland annat genom att ha skapat fondmedel som är öppna att sökas av alla.”

• 2015 tilldelades Sønderborg Kommune priset med motiveringen: ”Sønderborg arbetar inte enbart för utan också med amatörkulturen. Med mer än 20 amatörkörer, 8 amatörorkestrar och en lång rad amatörteatrar och föreningar för amatörkonstnärer lever och frodas amatörkulturen i alla delar av kommunen.