Nu har möjligheten att nominera till förtroendeval inom Ax öppnat!

Se till att hitta de bästa i din organisation för att företräda breda kulturfrågor på nationell nivå! Nominera dem direkt eller uppmana dem att nominera sina bästa. Det viktigaste är att länken sprids så mycket som möjligt, eftersom att nomineringen är fri och öppen. Om spridningen av länken är större, är också sannolikheten att vi hittar just rätt person större! Vidarebefordra mailet, lägg ut det i nyhetsbrev, lägg det i era sociala medier, skicka den via post, skriv ut och sätt upp, låt det nå era distrikt och lokalföreningar. Kort sagt. Du som läser detta har fått ett uppdrag, se till att så många som möjligt känner till:

nominera.se/axkultur

Allt som du och de du skickar till behöver veta finns i den länken! Har du några frågor om vad som helst som rör valberedningen eller processen, maila valberedning@axkultur.se. Sprid gärna facebookeventet till så många som möjligt! Möjligheten att nominera stänger den 18 februari.

Ax är en paraplyorganisation för 22 medlemsförbund som sinsemellan har ca 310 000 enskilda kulturutövare som medlemmar. Ax arbetar för att utveckla sina medlemsorganisationer och för att driva frågor som rör den ideella kulturen på en nationell nivå. Perfekt för dig som vill vara med och utveckla kulturlivet i Sverige.